SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vairekonstrukcijai 2.kārta” 2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR Būvdarbus veic SIA “Nordic...

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses” Informācija par paveikto periodā: 01.07.2020. – 30.09.2020. Turpināts aktīvs darbs pie darbības Nr. 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no...

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”” Informācija par paveikto periodā: 01.04.2020. – 30.06.2020. Sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, periodā norisinājies aktīvs darbs...

Read More

Š.g. 21. maijā notika zinātniskais seminārs projekta “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/017) ietvaros.

Zinātniskais seminārs tika organizēts sadarbības partnera SIA “WWL House” telpās – Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov. Semināra laikā projektā iesaistītie pētnieki iepazinās ar SIA “WWL House” ražotni, prezentēja projektā paredzēto aktivitāšu realizēšanai nepieciešamo priekšpētījumu rezultātus, kā arī tika organizētas apaļā galda diskusijas par turpmāko projekta virzību....

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2.kārta” 2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR Būvdarbus veic SIA...

Read More

Ar 01.04.2020. uzsākts aktīvs darbs pie zinātniskā projekta “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/017), īstenošanas.

Lai nodrošinātu projektā plānotās aktivitātes organizēta sanāksme par projektam aktuāliem jautājumiem. Balstoties uz projekta pieteikumu un zinātniskā vadītāja norādījumiem, izvērtēts, ka turpmākos mēnešos tiks veikti pētījumi projekta 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” darbības ietvaros. Lai izstrādātu dabisko šķiedru siltumizolācijas...

Read More

Noslēgts līgums par zinātniskā projekta “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/017), īstenošanu RTU sadarbībā ar SIA “WWL House”

Projekts tiek finansēts programmas “Izaugsme un nodarbinātība”; 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”; 1.1.1.1. pasākuma” ;Praktiskas ievirzes pētījumi”; 3.kārtas ietvaros. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts sadarbībā ar komersantu, ievērojot efektīvas...

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012

Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2.kārta” Projekta mērķis: koka moduļu māju ražotnes paplašināšana, veicot divu kokapstrādes cehu vienkāršotu atjaunošanu. 2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR...

Read More

Projekts: “Daudzstāvu koka moduļu māju ražošanas iespēju izpēte un īpaši platu masīvkoksnes un koksnes līmēto plātņu moduļa māju prototipēšana”

SIA “WWL Houses” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/16/A/009 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā un sadarbībā ar SIA “Arccon” īsteno projektu Nr.9 “Daudzstāvu koka moduļu māju ražošanas iespēju izpēte un īpaši platu masīvkoksnes un koksnes līmēto plātņu moduļa māju prototipēšana”. Pētījums tiek īstenots projekta Meža...

Read More
  • 1
  • 2