Lai nodrošinātu projektā plānotās aktivitātes organizēta sanāksme par projektam aktuāliem jautājumiem. Balstoties uz projekta pieteikumu un zinātniskā vadītāja norādījumiem, izvērtēts, ka turpmākos mēnešos tiks veikti pētījumi projekta 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” darbības ietvaros. Lai izstrādātu dabisko šķiedru siltumizolācijas...