Š.g. 21. maijā notika zinātniskais seminārs projekta “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/017) ietvaros.

Zinātniskais seminārs tika organizēts sadarbības partnera SIA “WWL House” telpās – Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov. Semināra laikā projektā iesaistītie pētnieki iepazinās ar SIA “WWL House” ražotni, prezentēja projektā paredzēto aktivitāšu realizēšanai nepieciešamo priekšpētījumu rezultātus, kā arī tika organizētas apaļā galda diskusijas par turpmāko projekta virzību....

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2.kārta” 2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR Būvdarbus veic SIA...

Read More