SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana
Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”

Informācija par paveikto periodā: 01.07.2020. – 30.09.2020.

Turpināts aktīvs darbs pie darbības Nr. 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” īstenošanas. Pētījuma laikā izmantoti sešu veida lauksaimniecības un koksnes “atkritumi”, kā saistvielas izmantots ģipsis, sārmu aktivēta saistviela, kartupeļu ciete un bio-līme no koksnes pārstrādes. Siltumizolācijas materiālu blīvumu plānots koriģēt izmantojot presēšanas metodi.
Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitāte zinātniekiem, par projekta sākotnējiem rezultātiem, sagatavotas divas publikācijas “Gypsum, geopolymers, and starch-alternative binders for bio-based building materials: A review and life-cycle assessment” un “The Impact of the Amount ofWater Used in Activation Solution and the Initial Temperature of Paste on the Rheological Behaviour and Structural Evolution ofMetakaolin-Based Geopolymer Pastes”, kas iekļautas zinātnisko rakstu datu bāzē SCOPUS.