Zinātniskais seminārs tika organizēts sadarbības partnera SIA “WWL House” telpās – Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov.

Semināra laikā projektā iesaistītie pētnieki iepazinās ar SIA “WWL House” ražotni, prezentēja projektā paredzēto aktivitāšu realizēšanai nepieciešamo priekšpētījumu rezultātus, kā arī tika organizētas apaļā galda diskusijas par turpmāko projekta virzību.

Projekta sākotnējā fāzē plānotā pētniecība ietvers šādu darbību veikšanu:

  • Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām ar uzlabotām siltumtehniskām īpašībām;
  • Racionāla 3D modeļa izveide zemas emisijas mājai, kas būvēta no atjaunojamiem resursiem – koksnes un dabisko šķiedras materiāliem.

 

Vadošā pētniece D. Bajāre, e-pasts: [email protected]
Uzņēmuma pārstāvis, SIA WWL HOUSES valdes loceklis I.Reinhards, [email protected]