SIA “WWL Houses” ir sadarbības partneris SIA “Meža nozares kompetences centrs” projekta Nr.1.2.1.1/16/A/009 “Meža nozares kompetences centrs” īstenošanā un sadarbībā ar SIA “Arccon” īsteno projektu Nr.9 “Daudzstāvu koka moduļu māju ražošanas iespēju izpēte un īpaši platu masīvkoksnes un koksnes līmēto plātņu moduļa māju prototipēšana”.

Pētījums tiek īstenots projekta Meža nozares Kompetences centrs ietvaros. Meža nozares Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  • Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas;
  • Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Projekts ir sekmīgi īstenots.
Veicot šo pētījumu, tika sasniegti šādi rezultāti:

1. Projektēti, uzbūvēti un eksperimentāli testēti trīs īpaši lieli koka karkasa
moduļu prototipi ar izmēriem 5×12 m, augstums 4.2 m.
2. Izpētīta un izprasta normatīvo aktu bāze, kas ņemama vērā daudzstāvu moduļu
ēku būvniecībā Latvijā.
3. Iegūti dati par ekonomiski izdevīgāko risinājumu īpaši lielu koka karkasa
moduļu būvēšanā.
4. Apgūta būvkonstrukciju modelēšana un projektēšana izmantojot
programmatūru Dlubal RFEM.
5. Izstrādāti būvkonstrukciju risinājumi, konstruktīvās detaļas īpaši lielu koka
karkasa moduļu būvniecības veikšanai.
6. Izgatavojot ēku moduļu prototipus, veikti ražotnes infrastruktūras uzlabošanas
darbi.
7. Izgatavojot ēku moduļu prototipus, iegūtas praktiskas iemaņas elementu
ražošanas procesā. Pielāgoti ražošanas procesi, lai nodrošinātu optimālu
ražošanas procesu.
8. Izstrādāti kvalitātes kritēriji ražošanas un montāžas procesiem.
9. Veikti sagatavošanas darbi, lai uzsāktu piedāvāt daudzstāvu moduļu māju
produktus tirgū.