Lai nodrošinātu projektā plānotās aktivitātes organizēta sanāksme par projektam aktuāliem jautājumiem. Balstoties uz projekta pieteikumu un zinātniskā vadītāja norādījumiem, izvērtēts, ka turpmākos mēnešos tiks veikti pētījumi projekta 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” darbības ietvaros. Lai izstrādātu dabisko šķiedru siltumizolācijas materiālus tiks izmantoti lauksaimniecības “atkritumi” (kaņepju un linu spaļi, salmi u.tml.), kā arī koksnes izstrādājumu ražošanas blakusprodukti (koksnes šķiedras vai skaidas). Izolācijas materiālu blīvums vēlāk tiks koriģēts, izmantojot presēšanas metodi. Iegūtos materiālus plānots testēt mehānisko, fizikālo un termisko īpašību noteikšanai. Darbības ietvaros plānots izstrādāt metodiku/ atskaiti “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem”, bet vēlāk balstoties uz iegūtajiem datiem izstrādāt 3 prototipus siltumizolācijas materiāliem, kas iegūti no dabiskām šķiedrām.

Projekta zinātniskais vadītājs, vadošā pētniece D. Bajāre, e-pasts: [email protected]
Uzņēmuma pārstāvis, SIA WWL HOUSES valdes loceklis I.Reinhards, [email protected]