SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana
Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2.kārta”
2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR
Būvdarbus veic SIA “Nordic Building Systems”
2019.gada oktobrī uzsākta ražošanas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana. Tiek veikta fasādes apdare, tai skaitā, logu, durvju un vārtu pārbūve.