Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2.kārta”

Projekta mērķis: koka moduļu māju ražotnes paplašināšana, veicot divu kokapstrādes cehu vienkāršotu atjaunošanu.

2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR

Būvdarbus veic SIA “Nordic Building Systems”