SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana
Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vairekonstrukcijai 2.kārta”

2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR

Būvdarbus veic SIA “Nordic Building Systems”

2019.gada oktobrī uzsākta ražošanas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana.
2020.gada septembrī turpinās ražošanas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana, noris jumta unbetona grīdas izbūve.