SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana
Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses””

Informācija par paveikto periodā: 01.04.2020. – 30.06.2020.

Sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, periodā norisinājies aktīvs darbs pie aktivitātes Nr.2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” īstenošanas – uzsākts pētījums par dabisko šķiedru siltumizolācijas materiālu (kaņepju, linu spaļu, salmu u.tml.) izmantošanas iespējām būvniecībā. Plānots, ka vēlāk balstoties uz iegūtajiem datiem tiks izstrādāti 3 prototipi siltumizolācijas materiāliem, kas iegūti no dabiskām šķiedrām. Uzņēmuma pētnieki piedalās arī zinātnisko publikāciju sagatavošanā par pētījuma ietvaros gūtajiem rezultātiem.