SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana
Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses””

Sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, periodā norisinājies aktīvs darbs pie aktivitātes Nr.2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” īstenošanas – uzsākts pētījums par dabisko šķiedru siltumizolācijas materiālu (kaņepju, linu spaļu, salmu u.tml.) izmantošanas iespējām būvniecībā. Plānots, ka vēlāk balstoties uz iegūtajiem datiem tiks izstrādāti 3 prototipi siltumizolācijas materiāliem, kas iegūti no dabiskām šķiedrām. Uzņēmuma pētnieki piedalās arī zinātnisko publikāciju sagatavošanā par pētījuma ietvaros gūtajiem rezultātiem.