SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vairekonstrukcijai 2.kārta” 2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR Būvdarbus veic SIA “Nordic...

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses” Informācija par paveikto periodā: 01.07.2020. – 30.09.2020. Turpināts aktīvs darbs pie darbības Nr. 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no...

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”” Informācija par paveikto periodā: 01.04.2020. – 30.06.2020. Sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti, periodā norisinājies aktīvs darbs...

Read More

Š.g. 21. maijā notika zinātniskais seminārs projekta “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/017) ietvaros.

Zinātniskais seminārs tika organizēts sadarbības partnera SIA “WWL House” telpās – Jelgavas iela 27, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov. Semināra laikā projektā iesaistītie pētnieki iepazinās ar SIA “WWL House” ražotni, prezentēja projektā paredzēto aktivitāšu realizēšanai nepieciešamo priekšpētījumu rezultātus, kā arī tika organizētas apaļā galda diskusijas par turpmāko projekta virzību....

Read More

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana

SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2.kārta” 2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR Būvdarbus veic SIA...

Read More

Ar 01.04.2020. uzsākts aktīvs darbs pie zinātniskā projekta “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/017), īstenošanas.

Lai nodrošinātu projektā plānotās aktivitātes organizēta sanāksme par projektam aktuāliem jautājumiem. Balstoties uz projekta pieteikumu un zinātniskā vadītāja norādījumiem, izvērtēts, ka turpmākos mēnešos tiks veikti pētījumi projekta 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” darbības ietvaros. Lai izstrādātu dabisko šķiedru siltumizolācijas...

Read More

Noslēgts līgums par zinātniskā projekta “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem” (Nr. 1.1.1.1/19/A/017), īstenošanu RTU sadarbībā ar SIA “WWL House”

Projekts tiek finansēts programmas “Izaugsme un nodarbinātība”; 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”; 1.1.1.1. pasākuma” ;Praktiskas ievirzes pētījumi”; 3.kārtas ietvaros. Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts un tiek realizēts sadarbībā ar komersantu, ievērojot efektīvas...

Read More