SIA “WWL Houses” projekts “Moduļu māju ražotnes paplašināšana”, Nr.3.1.1.5/19/A/012 – projekta ieviešana

Atbalsta pasākums 3.1.1.5 “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2.kārta”

2019.gada 7.oktobrī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta attiecināmie izdevumi 716 015,97 EUR, tai skaitā, ERAF finansējums 322 223,39 EUR

Būvuzņēmējs SIA “Nordic Building Systems”

Projekta ietvaros atjaunotas divas ražošanas ēkas.

2021.gadā iekārtotas telpas, uzstādīti darbgaldi, pieņemti darbā ceha strādnieki un uzsākta moduļu māju ražošana eksportam.