SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”

Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”

Informācija par paveikto periodā: 01.01.2021. – 31.03.2021.

Pārskata periodā darbības Nr. 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” ietvaros izstrādāti divi no trim plānotajiem prototipiem. Sadarbībā ar projekta vadošo partneri veikta šo prototipu testēšana. Uzsākts īstenot darbības Nr. 2.2. “Fāžu maiņas materiālu iestrāde eksperimentāli izstrādātos un komerciāli pieejamos siltumizolācijas materiālos, kas izgatavoti no dabiskām šķiedrām” un Nr.2.3. “Zema enerģijas patēriņa ēkām piemērotu konstruktīvo elementu (paneļu) izstrāde”. Darbību ietvaros veikti priekšdarbi, lai laboratorijā izgatavoto siltumizolācijas materiālu struktūrā jau izgatavošanas procesa laikā tiktu iestrādātas fāžu maiņas materiālu mikrokapsulas noteiktā apjomā, izvērtēta pieejamā informācija.

Periodā uzsākts īstenot arī darbību Nr.4.1. “Pasīvie siltumenerģijas uzkrāšana paņēmieni energoefektīvām ēkām” – tās ietvaros tika apskatīta centralizētās un decentralizētās ventilācijas izmantošana ēkās ar siltuma atgūšanu un telpu mitruma kontroles nodrošināšanu.

Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvjiem, uzņēmuma projekta darbinieki piedalījās vairāku publikāciju sagatavošanā par projekta tēmām.