SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”, Nr.1.1.1.1/19/A/017 – projekta ieviešana
Atbalsta pasākums 1.1.1.1 “Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”

Informācija par paveikto periodā: 01.10.2020. – 31.12.2020.

Pārskata periodā turpināta darbības “2.1. Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” īstenošana – ir pabeigti bio-šķiedru un ar dabisko cieti saistītu siltumizolācijas materiālu struktūras pētījumi, kā arī noteiktas siltumtehniskās, fizikālās un mehāniskās īpašības gan šķiedrām brīvā bēruma formā, gan ar cieti saistītiem bio-kompozītu siltumizolācijas materiāliem. Par iegūtajiem rezultātiem tiek gatavota publikācija. Kā arī uzsākta divu jaunu darbību īstenošana – “5.1. Energoefektivitātes un ilgtspējības analīze” un “5.2. Sensoru sistēmas izstrāde un sensoru ievietošanas pamatprincipu definēšana mikroklimata noteikšanai ekoloģiskās ēkās”. Darbības Nr.5.1 ietvaros tika izstrādāts privātmājas skiču projekts kā pētījumu objekts. Ar matemātiskās modelēšanas programmām DELPHIN un WUFI, uzsākta izvēlēto konstruktīvo risinājumu ietekmes modelēšana uz ēkas kopējo energoefektivitāti un ilgtspēju. Lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, tās konstrukcijās paredzēts integrēt Tromba sienu. Savukārt, darbības Nr.5.2. ietvaros veikta nepieciešamo materiālu tehnisko parametru izpēte sensoru iegādei, kas balstīta uz iepriekš definētiem pamatprincipiem par mikroklimata pētījumiem ekoloģiskās ēkās. Sensoru sistēma sastāvēs no vairāk kā 10 mitruma un temperatūras bezvadu sensoriem, kurus paredzēts iebūvēt ekoloģiskās ēkas sienu konstrukcijās, siltumplūsmas sensoriem, kā arī no pārvietojamās meteoroloģiskās stacijas, kas fiksēs apkārtējās vides gaisa temperatūru un mitrumu. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti zinātniskās publikācijās.