SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”

Informācija par paveikto periodā: 01.10.2021. – 31.12.2021.

Apraksts:

Sadarbībā ar RTU pārstāvjiem, periodā noslēgts darbs pie aktivitātes Nr.2.2. “Fāžu maiņas materiālu (miko un mako iekapsulētu) iestrāde eksperimentāli izstrādātā un komerciāli pieejamā siltumizolācijas materiālos, kas izgatavoti no dabiskā, šķiedrām” īstenošanas – sagatavota atskaite par veiktā pētījuma gaitu darbības ietvaros.

Uzsākts darbs pie eksperimentālās izstrādes darbību veikšanas aktivitātes 5.3. “Ekoloģisko ēku (testēšanas stenda) mikroklimata eksperimentālie mērījumi” ietvaros – veikta sensoru sistēmas izstrāde un uzstādīšana testēšanas objektā, uzsākti telpas mikroklimata mērījumi un testēta datu savākšanas sistēma reālā vidē. Ņemot vērā, ka secināts, ka aktivitātes 2.3. “Zema enerģijas patēriņa ēkām piemērotu konstruktīvo elementu (paneļu) izstrāde” īstenošanai nepieciešams ilgāks laika posms, veikts intensīvāks darbs, lai nodrošinātu plānoto rezultātu sasniegšanu – uzsākts darbs pie sienu prototipu izstrādes, izmantojot koka karkasu un eksperimentāli izstrādātos materiālus jeb bio-kompozītus. Atsevišķi paneļi tika izgatavoti ar uzlabotu termisko masu (ar PCM). Kopumā izgatavoti 10 paneļu prototipi, kuri tiks tālāk pētīti laboratorijas vidē.

Saistībā ar pētījumu publicēti divi zinātniskie raksti “Hemp shive-based bio-composites bounded by potato starch binder: the roles of aggregate particle size and aspect ratio” un “Evaluation of Heating and Cooling Loads for a Well-Insulated Single-Family House under Variable Climate Patter”. Tāpat nodrošināta dalība vairākās starptautiskās konferencēs, kurās prezentēti projekta ietvaros sasniegtie rezultāti.