SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”

Informācija par paveikto periodā: 01.07.2021. – 30.09.2021.

Apraksts:

Pārskata periodā noslēgta darbība Nr. 5.2. “Sensoru sistēmas izstrāde un sensoru ievietošanas pamatprincipu definēšana  mikroklimata noteikšanai ekoloģiskās ēkās” – pabeigts darbs pie sensoru sistēmas izveides. Izstrādāta shēma sensoru sistēmas uzstādīšanai reālos apstākļos eksponētai ēkai. Uzstādītā sensora sistēma ir pārbaudīta, un sākotnējie testēšanas rezultāti apstrādāti un analizēti.  Sistēma ļauj izdarīt uz testiem balstītus secinājumus par apkārtējās vides ietekmi uz ekoloģiskās ēkas mikroklimatu, kā arī dod papildus informāciju efektīvākas ēkas apkures un dzesēšanas sistēmas izvēlei un pamatojumam, lai pēc iespējas paaugstinātu ekoloģiskās ēkas energoefektivitāti.

Turpināts darbs pie pārējo aktivitāšu īstenošanas, kā arī uzsākts darbs pie projekta vidusposma zinātniskā atskaites nodrošināšanas.