“Projekta nosaukums: “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no
ekoloģiskiem būvmateriāliem”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”
Informācija par paveikto periodā: 01.04.2022. – 30.06.2022.
Apraksts:
Sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas Tehnisko universitāti organizēts seminārs
tautsaimniecības pārstāvjiem un studentiem par projektā iegūtajiem rezultātiem.
Aktivitāšu ietvaros turpināts darbs, lai sasniegtu projekta mērķus: izgatavoti paneļi ar uzlabotu
termisko masu (ar PCM). Paneļos integrēta iepriekš izstrādātā sensoru sistēma – to darbība tiek
testēta un pārbaudīta. Veikti eksperimenti ar sienu prototipiem, izmantojot sekojošu aprīkojumu:
sildīšanas plākšņu iekārta ar sensoriem siltuma plūsmas mērīšanai; ierīce saules starojuma
iespiešanās un materiālu virsmas emisijas mērīšanai; klimata kamera u.c. Iegūtie rezultāti tiks
izmantoti materiālu un konstrukciju atlasei, kuriem piemīt nZEB nepieciešamās īpašības. Iegūtos
rezultātus paredzēts izmantot iekštelpu mikroklimata matemātiskajai modelēšanai un dzīves cikla
novērtēšanai.”