SIA “WWL Houses” projekts “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no ekoloģiskiem būvmateriāliem”

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”

Informācija par paveikto periodā: 01.04.2021. – 30.06.2021.

Apraksts:

Uzņēmuma darbinieks piedalījās konferencē CONECT 2021 – tika sagatavota prezentācija un raksts “Evaluation of heating and cooling loads for a well-insulated single-family house under variable climate pattern”. Sadarbībā ar projekta vadošo partneri 28.04.2021. organizēta RTU studentu konference “Būvmateriāli un būvizstrādājumi”.

Pārskata periodā pabeigta darbība Nr. 2.1. “Inovatīvu siltumizolācijas materiālu izstrāde no dabiskām šķiedrām, kuras iegūtas no koksnes vai lauksaimniecības atkritumiem” –  izstrādāti trīs prototipi un sagatavota metodoloģija. Turpināts darbs pie pārējo aktivitāšu īstenošanas atbilstoši projekta laika grafikam.