“Projekta nosaukums: “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no
ekoloģiskiem būvmateriāliem”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”
Informācija par paveikto periodā: 01.10.2022. – 31.12.2022.
Apraksts:
Periodā turpināts darbs, lai sasniegtu noteiktos pētījuma mērķus – sadarbībā ar projekta vadošo
partneri testēti koka karkasa sienu prototipi un eksperimentāli izstrādātie ekoloģiskie
siltumizolācijas materiāli jeb bio-kompozīti, testēti paneļi ar uzlabotu termisko masu, veikta iegūto
datu apstrāde u.c.
Turpināts darbs pie projekta laikā iegūtās informācijas sistematizācijas un noteicošo parametru
identifikācijas, kā arī veikti dažādi kontrolaprēķini veikto mērījumu datu ticamības pārbaudei.
Izvērtēti nepieciešamie darbi, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta noslēguma nodrošināšanu.!”