“Projekta nosaukums: “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no
ekoloģiskiem būvmateriāliem”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”

Informācija par paveikto periodā: 01.01.2023. – 31.03.2023.

Apraksts:
Sadarbībā ar projekta vadošo partneri RTU, periodā noslēgtas visas projektā plānotās aktivitātes un
sasniegti visi noteiktie rezultāti – veikti rūpnieciskie un eksperimentālie pētījumi, sagatavotas
darbību atskaites, nodrošināta dalība zinātniskajās konferencēs, lai prezentētu projekta rezultātus,
nodrošinātas 12 zinātniskās publikācijas, publicēts populārzinātniskais raksts “Tromba sienas
tehnoloģijas iespējas Latvijas klimatiskajos apstākļos” žurnālā “Būvinženieris”, Nr.91.
Sagatavota projekta noslēguma atskaite, kas tiks iesniegta vērtēšanai ārzemju ekspertiem.