“Projekta nosaukums: “Jaunas koncepcijas izstrāde zema energopatēriņa ēku būvniecībai no
ekoloģiskiem būvmateriāliem”
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.1/19/A/017
Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte un sadarbības partneris SIA “WWL Houses”
Informācija par paveikto periodā: 01.07.2022. – 30.09.2022.
Apraksts:
Uzņēmuma pārstāvis piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē “5th International Conference
“Innovative Materials, Structures and Technologies” (IMST 2022)”, prezentējot materiālu “Hemp
shives and geopolymer paste based building materials for sustanable built enviroment”.
Sadarbībā ar projekta vadošo partneri sagatavota publikācija “Assessment of Plant Origin By-
Products as Lightweight Aggregates for Bio-Composite Bounded by Starch Binder” (SCOPUS).
Periodā noslēgtas vairākas darbības – “Tehnoloģiju risinājumi zemas enerģijas ēkai, ņemot vērā
noteiktas diennakts temperatūras svārstības”, “Zemas emisijas mājas konstrukciju optimizācija”,
“Racionāla zemas enerģijas mājas 3D modeļa izveide”, “Pasīvie siltumenerģijas uzkrāšana
paņēmieni energoefektīvām ēkām” un “Energoefektivitātes un ilgtspējības analīze” – par visām
darbībām sagatavotas plašas atskaites par pētījuma gaitu, iegūtajiem rezultātiem un potenciāli
izmantojamiem datiem.”